Produktionsprocessen

Lamecos produktionslinje i 3-steg kan utnyttjas mångsidigt. Produktionslinjens årliga kapacitet är 50 000 kubikmeter.Timmerstocken eller råstocken levereras i olika dimensioner från sex meter till 12 meter. Även trämaterial som kunden levererar kan bearbetas och profileras. Råvaran torkas i mindre delar utan att stycket tar skada varefter delarna lamineras så att styckets kärnsida kommer utåt. På så sätt kommer eventuella sprickor inte att synas.

Genom att torka delarna torrare kan man förbättra produktens egenskaper och därigenom minska vridning och sprickbildning orsakade av torkning i den färdiga produkten d.v.s. i timmerväggen. Lamelltimmerväggen sätter sig obetydligt varför slutproduktens kvalitet förblir oförändrad år efter år. Lamelltimmer kan tillverkas av både gran och tall.

Lamellhyvling

Sågvaran lossas automatiskt ur knippet med en lossmaskin och med en kameravändare vänds varje lamell så att kärnsidan kommer uppåt. Lamellerna matas en efter en i lamellhyveln som hyvlar lamellens alla sidor rena. Sågvirkets fuktighet mäts automatiskt och för fuktigt eller på annat sätt odugligt sågvirke lyfts bort från linjen.

Kvalitetssortering

Efter hyvlingen sorteras lamellerna i A- och B-klasser och den odugliga råvaran styrs vid sidan om linjen. Sorteringen sker visuellt och för båda klasserna finns fack för ca 10 m³ lameller.

Lamell-limning

Från A- och B-facket matas lamellerna automatiskt genom limmaskinen. Som lim används Melamin Urea Formaldehyd lim (MUF). Det är ett hårt, väderbeständigt, klart, vattenutspädbart lim. En specialspridare doserar 2-komponentlimmet på ytorna som ska limmas varefter lamellerna pressas mot varandra och virket placeras jämsides.

Limpressning

Lamellerna pressas och limmas i en högfrekvenspress vars kapacitet och styrbarhet är överlägsen i jämförelse med andra traditionella limpressmetoder, eftersom presstiden är en bråkdel av den tid som behövs vid kallpressning. Stockarna limmas i en hall vars temperatur och fuktighet regleras med hjälp av ett automatiskt styrsystem.

Timmerhyvling

Vid behov kan råstocken även profileras med en trähyvel med 5 kuttrar enligt kundens önskemål.