lamecolog500.jpg

LamecoLog®
Lamellstockar

Lamecos målsättning är att producera naturligt moderna och energieffektiva lösningar för boende.

Lamecos LamecoLog® - lamellhalvfabrikat och - lamellstockprodukter tillverkas av högklassigt barrträråmaterial vars användning noggrant optimeras i produktionen.

Fördelarna med LamecoLog®-lamellträ är utom att det är naturligt vackert och måttexakt , att det inte spjälks eller vrids.

 

lamecolog400.jpg

 

 

88 x 192 (180)
113 x 192 (180)
134 x 192 (180)
165 x 192 (183)
180 x 279 (270)
202 x 194 (185)
202 x 279 (270)
240 x 279 (270)
270 x 279 (270)

pdf_icon.jpg