lamecothermolog500.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LamecoThermoLog®
Värmebehandlat trä

En fjärdedel bättre värmeisoleringsförmåga
Svaret på energieffektivt timmerbygge.

Ekologiskt och hållbart
Certifierad röthärdighet kombinerad med det ekologiska Lunawood® värmebehandlade virket fritt från kåda.

Limmetod för värmebehandlat trä
Lamecos LamecoThermoLog  är resultatet av en mångårig och framgångsrik produktutveckling.

Måttfasthet
Förbättrad måttfasthet hos stocken innebär mindre sättning och bättre täthet i väggen.

LamecoThermoLog® uppfyller de striktare särskilda byggkrav som trädde i kraft i början av 2010. Som resultat av många års forskning och krävande produktutveckling erbjuder LamecoThermoLog® en helt ny och ekologisk produktlösning.

Ta steget in i framtidens byggteknik redan i dag och lär känna marknadens mest ekologiska byggvarufamilj.

 

 

lamecothermolog300.jpg

 

 

134 x 230 (218)
180 x 230 (221)/6
230 x 280 (271)/6

pdf_icon.jpg