lamecopost500.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LamecoPost®
Duo- och Trio-pelare i limträ

LamecoPost® Duo och Trio är hållbara pelare i limträ. LamecoPost® Duo och Trio är dimensionsstabila lösningar överallt där det krävs hållbart och bärande byggnadsmaterial som inte vrids och som är måttexakt.

LamecoPost® Duo- och Trio-pelare i limträ kan bearbetas med vanliga verktyg.

 

lamecopost.jpg

 

 

LamecoPost Duos mått:
90 x 90
134 x 134

LamecoPost Trios mått:
190 x 190
165 x 165

pdf_icon.jpg