Välj alltid Lameco kvalitet när ni bygger !

 

Till Lameco LHT:s produktsortiment hör ett omfattande utbud av hållbara och högklassiga byggnadselement från limramstolpar  till massiva laminellstockar.

Lamecos produkter levereras till stockstugs- och elementhusfabriker i Finland och utomlands, samt till byggare som uppskattar Lamecos högklassiga finländska trävaror.

Till de nyaste Lameco produkterna hör LamecoFrame stombalkar i limträ, LamecoWall träpaneler och LamecoFloor golvbräder.

 

Den smarta byggarens val!

 

18.10.2010 - Lameco LHT Oy deltog i Finnbuild 2010 – den internationella bygg- och husteknikbranschens evenemang 6. – 9.10.2010 i Helsingfors Mässcentrum. >>